Hàm mysqli_error trong php

Hàm mysqli_error() sẽ trả về nội dung của lỗi gần nhất xảy ra khi gọi hàm nào đó từ kết nối MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_error( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hám sẽ trả về nội dung của lỗi xảy ra( nếu có), ngược lại hàm sẽ trả về NULL nếu không có lỗi xảy ra.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

cách sử dụng hàm mysqli_error():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform a query, check for error
if (!mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName) VALUES ('Glenn')")){
	echo("Error description: " . mysqli_error($con));
}

mysqli_close($con);

Kết quả

Error description: Table 'lmgo.persons' doesn't exist

Lỗi thông báo rằng bảng persons trong csdl lmgo không tồn tại.

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_error trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_error trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_error trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_error trong php” posted by on 2022-12-05 14:00:14. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   MVCphpViết thư viện load view
Check Also
Close
Back to top button