Hàm implode trong php

Hàm implode() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một kí tự nào đó được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm implode() có cách chức năng tương tự như hàm join().

Cú pháp

Cú phápimplode( $char, $arrr);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $char là kí tự ngăn cách các phần tử.
  • $arr là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ 1: Chuyển một mảng đơn giản thành một chuỗi:

Code

$array = array(
	'PHP',
	'CSS',
	'JS'
	);
$str = implode(",", $array);

echo $str ;

Ví dụ 2: Nếu mảng rỗng được truyền vào, hàm sẽ trả về chuỗi rỗng:

Code

$str = implode(",", array());

echo $str ;

Tham khảo : php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm implode trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm implode trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm implode trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm implode trong php” posted by on 2022-08-30 06:20:40. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   MVCphpViết thư viện load library
Check Also
Close
Back to top button