Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP

Trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ lược về phương trình bậc hai và cách giải đã nhé.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Cách giải phương trình bậc hai?

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó:

 • a # 0
 • a, b, c là các hằng số
 • x là ẩn số phải đi tìm

Để giải phương tình bậc hai thì ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm Delta

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bước 2: Nếu Delta

 • Delta < 0 => phương trình vô nghiệm
 • Delta = 0 => phương trình có nghiệp kép x1 = x2 = -b/2a
 • Delta > 0 => phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 = (-b + sqrt(Delta)) / (2a), x2 = (-b – sqrt(Delta)) / (2a)

Ok bây giờ ta thực hiện các bước giải này trong lập trình nhé.

# Tạo form HTML giải phương trình bậc hai

Bạn tạo file index.php và copy nội dung sau vào:

 


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Giải phương trình bậc hai</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php 
      $result="";
      if (isset($_POST['calculate']))
      {
        
      }
    ?>
    <h1>Giải phương trình bậc hai</h1>
    <form method="post" action="">
      <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/>x <sup>2</sup>
      +
      <input type="text" style="width: 20px" name="b" value=""/>x
      + 
      <input type="text" style="width: 20px" name="c" value=""/>
      = 0
      <br/><br/>
      <input type="submit" name="calculate" value="Tính" />
    </form>
    <?php echo $result; ?>
  </body>
</html>

 

Tương tự như bài trước, trong bài này mình cũng chia ra hai vị trí code PHP như hinh sau:

giai phuong trinh bac hai png

Chạy lên kết quả như hình sau:

giai phuong trinh bac hai 1 png

Bây giờ ta code PHP giải phương trình.

# Giải phương trình bậc hai bằng PHP

Bạn thay đổi đoạn code PHP giải phương trình như sau:

 


$result="";
if (isset($_POST['calculate']))
{
  // Bước 1: Lấy tham số
  $a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : '';
  $b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : '';
  $c = isset($_POST['c']) ? $_POST['c'] : '';

  // Bước 2: Validate và tính toán
  $delta = ($b*$b) - (4*$a*$c);

  if ($delta < 0){
    $result="Phương trình vô nghiệp";
  }
  else if ($delta == 0){
    $result="Phương trình nghiệp kép x1 = x2 = " . (-$b/2*$a);
  }
  else {
    $result="Phương trình có hai nghiệp phân biệt, x1 = " . ((-$b + sqrt($delta))/2*$a);
    $result .= ',x2 = ' . ((-$b - sqrt($delta))/2*$a);
  }
}

 

Bây giờ bạn chạy lên để xem thành quả nhé 🙂

# Lời kết

Ok vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập giải phương trình bậc hai một ẩn số bằng PHP, đây là bài tập cũng tương đối đơn giản nên mình nghĩ nó không khó đối với bạn. Nếu có vướng mắc gì thì hãy comment để chúng ta cùng xem lại bài toán nhé.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP” posted by on 2022-08-16 00:19:47. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm getdate trong php
Back to top button