Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân – thập phân

Danh sách bảng mã ASCII chuẩn dùng để tra cứu các kỹ tự la tinh các hệ nhị phân – thập phân và thập lục phân.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Mã ASCII được dùng khá thường xuyên khi lập trình để giao tiếp với ngôn ngữ máy, ngay từ ngày học C, C++ đã xuất hiện khái niệm mã ASCII và ứng dụng trong các chương trình kiểm tra ký tự nhập vào là chữ hay số, chữ in hoa hay in thường, … Nhưng trước khi xem danh sách thì ta cần biết mã ASCII là gì đã nhé.

ma-ascii-la-gi-bang-ma-ascii.png

1. Mã ASCII là gì?

Mã ASCII là chư viết tắt của (American Standard Code for Information Interchange). Đây là chuẩn trao đổi thông tin Hoa Kì gồm các bộ ký tự dựa trên bảng chữ cái latin xây dựng nên. Thông thường nó được sử dụng trong lập trình khá nhiều và đặc biệt là các chương trình liên quan đến điều khiển như ROBOT, … vì các chương trình điều khiển sẽ nhận thông tin thông qua các mã số ASCII này để xử lý.

ASCII được công bố làm tiêu chuẩn vào năm 1963 bởi hiệp hội tiêu chuẩn Hoa Kì và cho tới nay đã có nhiều biến thể khác nhau và phổ biến nhất là ANSI X3.4-1986.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

2. Bảng mã ASCII chuẩn hoa kì

Có hai loại là ký tự điều khiển ASCII và ký tự ASCII in được nhưng trong lập trình thì ta chỉ quan tâm tới ký tự ASCII in được nên mình sẽ show nó ra, còn loại kia bạn vào trang wikipedia để xem nhé.Hệ 2

(Nhị phân)
Hệ 10

(Thập phân)
Hệ 16

(Thập lục phân)
Đồ hoạ

(Hiển thị ra được)
010 0000 32 20
010 0001 33 21 !
010 0010 34 22
010 0011 35 23 #
010 0100 36 24 $
010 0101 37 25 %
010 0110 38 26 &
010 0111 39 27
010 1000 40 28 (
010 1001 41 29 )
010 1010 42 2A *
010 1011 43 2B +
010 1100 44 2C ,
010 1101 45 2D
010 1110 46 2E .
010 1111 47 2F /
011 0000 48 30 0
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
011 1010 58 3A :
011 1011 59 3B ;
011 1100 60 3C <
011 1101 61 3D =
011 1110 62 3E >
011 1111 63 3F ?
100 0000 64 40 @
100 0001 65 41 A
100 0010 66 42 B
100 0011 67 43 C
100 0100 68 44 D
100 0101 69 45 E
100 0110 70 46 F
100 0111 71 47 G
100 1000 72 48 H
100 1001 73 49 I
100 1010 74 4A J
100 1011 75 4B K
100 1100 76 4C L
100 1101 77 4D M
100 1110 78 4E N
100 1111 79 4F O
101 0000 80 50 P
101 0001 81 51 Q
101 0010 82 52 R
101 0011 83 53 S
101 0100 84 54 T
101 0101 85 55 U
101 0110 86 56 V
101 0111 87 57 W
101 1000 88 58 X
101 1001 89 59 Y
101 1010 90 5A Z
101 1011 91 5B [
101 1100 92 5C
101 1101 93 5D ]
101 1110 94 5E ^
101 1111 95 5F _
110 0000 96 60 `
110 0001 97 61 a
110 0010 98 62 b
110 0011 99 63 c
110 0100 100 64 d
110 0101 101 65 e
110 0110 102 66 f
110 0111 103 67 g
110 1000 104 68 h
110 1001 105 69 i
110 1010 106 6A j
110 1011 107 6B k
110 1100 108 6C l
110 1101 109 6D m
110 1110 110 6E n
110 1111 111 6F o
111 0000 112 70 p
111 0001 113 71 q
111 0010 114 72 r
111 0011 115 73 s
111 0100 116 74 t
111 0101 117 75 u
111 0110 118 76 v
111 0111 119 77 w
111 1000 120 78 x
111 1001 121 79 y
111 1010 122 7A z
111 1011 123 7B {
111 1100 124 7C |
111 1101 125 7D }
111 1110 126 7E ~

Trên là danh sách bảng mã ASCII chuẩn được đăng tai jtrang Wikipedia. Bài này mình sưu tầm với mục đích sử dụng cá nhân nên bạn có thể xem bài này hoặc lên trang gốc wikipedia xem cũng được.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân – thập phân❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân – thập phân” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân – thập phân trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân – thập phân” posted by on 2022-08-09 15:21:00. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Cách sửa lỗi hình ảnh khi đăng bài viết lên Facebook
Back to top button