Sử Dụng Vòng Lặp Xuất Dữ Liệu Bảng Tính Lương

Sài gòn đang mưa khá là nặng hạt, thời tiết bớt oi bức cũng khiến tinh thần thoải mái hơn và tôi lại đang có hứng thú chia sẻ các bạn một tutorial php nhỏ về array, nếu bạn chưa biết array là gì thì mời xem lại bài Các kiểu dữ liệu trong php, do bài này chỉ xoay quanh việc sử dụng mảng một chiều & mảng đa chiều & vòng lặp, nên tôi nghĩ không quá khó để tiếp thu nếu bạn có kiến thức cơ bản về nó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Mô tả chức năng tính lương nhân viên bằng vòng lặp:

Tôi có 4 nhân viên tất cả, bao gồm các thông tin như, điện thoại, địa chỉ, họ tên,lương cố định., lương theo ngày..vvv , và yêu cầu của tôi khá là đơn giản như sau, liệt kê thông tin toàn bộ 4 nhân viên này, bao gồm cả mức lương từng ngày, lương 3 ngày, lương 1 năm. Yêu cầu đưa ra là phải sử dụng array viết toàn bộ chức năng này.

Thông tin nhân viên:

1/ Hoài Minh

Địa chỉ: 123 Google

Điện thoại: 0123456789

Ngày 1: 100000

Ngày 2: 200000

Ngày 3: 300000

Lương cố định: 800000

2/ Văn Cường

Địa chỉ: 456 Google

Điện thoại: 012946789

Ngày 1: 50000

Ngày 2: 100000

Ngày 3: 150000

Lương cố định: 500000

3/ Huy Phong

Địa chỉ: 789 Google

Điện thoại: 0909123456

Ngày 1: 60000

Ngày 2: 110000

Ngày 3: 160000

Lương cố định: 400000

4/ Công Thạch

Địa chỉ: 911 Google

Điện thoại: 012946789

Ngày 1: 70000

Ngày 2: 120000

Ngày 3: 170000

Lương cố định: 300000

Ok, đây là toàn bộ thông tin của từng nhân viên, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới phần xây dựng cấu trúc array.

Cấu trúc array liệt kê thông tin nhân viên:

Để không mất time của các bạn, tôi đã chuẩn bị sẵn một cấu trúc code như sau.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]


<?php
	$employee=Array(
			"001" => array(
					"name" => "Hoài Minh",
					"address"=> "123 Google",
					"phone" => "0123456789",
					"salary"  => array(
							"day1" => "100000",
							"day2" => "200000",
							"day3" => "300000",
							"final" => "800000",
							),
					),
			"002" => array(
					"name" => "Văn Cường",
					"address"=> "456 Google",
					"phone" => "0129456789",
					"salary"  => array(
							"day1" => "50000",
							"day2" => "100000",
							"day3" => "150000",
							"final" => "500000",
							),
					),
			"003" => array(
					"name" => "Huy Phong",
					"address"=> "789 Google",
					"phone" => "0909123456",
					"salary"  => array(
							"day1" => "60000",
							"day2" => "110000",
							"day3" => "160000",
							"final" => "400000",
							),
					),
			"004" => array(
					"name" => "Công Thạch",
					"address"=> "911 Google",
					"phone" => "0168946464",
					"salary"  => array(
							"day1" => "70000",
							"day2" => "120000",
							"day3" => "170000",
							"final" => "300000",
							),
					),															
	);
	echo "<pre>";
	print_r($employee);
	echo "</pre>";
	

?>

Xin thưa, nếu các bạn chưa rành về mảng, nhìn nó sẽ thấy rất là rối đúng không, tôi sẽ giải thích code, 001 là array chính, bên trong nó chứa các tham số con như là name, email, address, phone, và các tham số con này được gọi là key, bên trong nó chứa các thông tin của từng nhân viên gọi là value, ở ngay key salary, nó lại có thêm một cái array chứa thông tin lương từng ngày, lương 1 năm, như vậy với cấu trúc trên chúng ta dễ dàng nhận ra đây là mảng đa chiều, nhiều array lồng vào với nhau.

Read More:   Hướng dẫn tạo Facebook App để lấy App ID và Secret Key

Bây giờ tôi sẽ in kết quả ra trình duyệt để xem kết quả có đúng như sự kỳ vọng của tôi hay không, sử dụng cặp thẻ pre, kết hợp với hàm print_r, ta có cú pháp như sau.


echo "<pre>";
print_r($employee);
echo "</pre>";

Kết Quả:


Array
(
  [001] => Array
    (
      [name] => Hoài Minh
      [address] => 123 Google
      [phone] => 0123456789
      [salary] => Array
        (
          [day1] => 100000
          [day2] => 200000
          [day3] => 300000
          [final] => 800000
        )

    )

  [002] => Array
    (
      [name] => Văn Cường
      [address] => 456 Google
      [phone] => 0129456789
      [salary] => Array
        (
          [day1] => 50000
          [day2] => 100000
          [day3] => 150000
          [final] => 500000
        )

    )

  [003] => Array
    (
      [name] => Huy Phong
      [address] => 789 Google
      [phone] => 0909123456
      [salary] => Array
        (
          [day1] => 60000
          [day2] => 110000
          [day3] => 160000
          [final] => 400000
        )

    )

  [004] => Array
    (
      [name] => Công Thạch
      [address] => 911 Google
      [phone] => 0168946464
      [salary] => Array
        (
          [day1] => 70000
          [day2] => 120000
          [day3] => 170000
          [final] => 300000
        )

    )

)

Ok, xem như bước đầu đã thành công, việc tiếp theo cần làm sẽ hiển thị thông tin vào table cho nó đẹp mắt.

Thực hành show thông tin nhân viên bằng vòng lặp foreach:

Để có thế lấy được giá trị bên trong array, tôi cần phải sử dụng vòng lặp foreach, ánh xạ $employee với một tham số khác, thì mới có thể lấy đươc giá trị nằm bên trong array được.

Vậy tôi có cú pháp như sau.


foreach($employee as $k => $v){
// Giá trị cần lặp.
}

Trong đó $employee là mảng cần lặp,$k là số chỉ mục (mảng có chỉ mục) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $v là giá trị của phần tử ở vị trí $k., và tất nhiên tôi sẽ lấy giá trị ra và đổ nó vào table, và tôi có đoạn code sau.


<table align="center" width="900" border="1">
		<tr>
       <td class="title">ID</td>
      <td class="title">Họ Tên</td>
      <td class="title">Địa Chỉ</td>
      <td class="title">Điện Thoại</td>
      <td class="title">Ngày 1</td>
      <td class="title">Ngày 2</td>
      <td class="title">Ngày 3</td>
      <td class="title">Lương 3 Ngày</td>
      <td class="title">Lương 1 Năm</td>
    </tr>
    <!--- Nơi lặp dữ liệu ---!>
</table>


Tôi có tổng cộng là 9 cột tất cả, đầu tiên tôi cần phải lấy được cái ID, và $k ứng với ID tức là mã số nhân viên đấy các bạn, sau khi lấy được ID rồi, những thông tin còn lại muốn lấy cũng khá là dễ dàng, các bạn có thể thấy rằng $v chính là array, vậy để lấy được cái name, email..vv chúng ta lấy giá trị bằng cú pháp $v['name'],$v['email'].


foreach($employee as $k => $v){
	echo "<tr>";
	echo "<td>$k</td>";
    echo "<td>$v[name]</td>";
	echo "<td>$v[address]</td>";
	echo "<td>$v[phone]</td>";
    echo "</tr>";
}

Để lấy được số lương theo từng ngày, thì ngay tại $v chúng ta có cái key là salary ứng với nó lại có thêm một cái array nửa và bên trong nó còn có các khóa con như là, day 1, day 2, day 3, final, muốn tính được số lương thì cần phải truy cập vào được giá trị này. Muốn truy cập được cần phải có cái key là salarytức là $v['salary'], khi ấy tôi sẽ dùng mảng đa chiều, vì phần giá trị này nó là array, nên chúng ta sẽ có 2 tham số là key & value, muốn lấy lương ngày 1, chỉ cần truyền key vào là xong, $v['salary']['day1'], với cú pháp này giúp chúng ta lấy được số lương ngày 1 của từng nhân viên.


echo "<td>".$v['salary']['day1']."</td>";
echo "<td>".$v['salary']['day2']."</td>";				
echo "<td>".$v['salary']['day3']."</td>";

Như vậy, sau khi có được số lương từng ngày của từng nhân viên , thì việc tính tổng lương 3 ngày trở nên rất là đơn giản, tôi dùng cú pháp sau. $salary=$v['salary']['day1'] + $v['salary']['day2'] + $v['salary']['day3']; , lấy số lương 3 ngày cộng lại với nhau là ra thôi.


$salary=$v['salary']['day1'] + $v['salary']['day2']+ $v['salary']['day3'];
echo "<td>$salary</td>";

Tiếp theo, từng nhân viên được xét lương theo tháng, và để tính tổng tiền lương 1 năm thì như thế nào, câu trả lời khá lá đơn giản , một năm có 12 tháng, lấy lương theo tháng thì nhân với 12 là ra số lương một năm. Key là final, đặt một biến $total hứng các giá trị bên trong như sau. $total = ($v['salary']['final'] * 12);


$total = ($v['salary']['final'] * 12);
echo "<td>$total</td>";


Xem như tôi vừa hướng dẫn các bạn xây dựng xong chức năng tính lương nhân viên và liệt kê thông tin bằng array, nhìn sơ qua thì thấy cấu trúc mảng hơi rối , nhưng khi bắt tay vào xử lý code, thì rất là đơn giản, bài viết chỉ thuộc dạng basic thôi nhé, múa rìu qua mắt thợ thôi, bản thân tôi cũng chưa chuyên về xử lý array lắm.

Read More:   Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng menu và giao diện chính

Full code:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Demo Array Freetust.net</title>
<style>
td{
  font:12px verdana, arial, sans-serif;
  border:1px solid #00CCFF;
  padding:15px;
  text-align:center;
}
.title{
  color: #FFF;
  background: orange;
  font-weight: bold;
}
tr:hover{
  background: #FFFCA8;
}
</style>
</head>

<body>

<?php
	$employee=Array(
			"001" => array(
					"name" => "Hoài Minh",
					"address"=> "123 Google",
					"phone" => "0123456789",
					"salary"  => array(
							"day1" => "100000",
							"day2" => "200000",
							"day3" => "300000",
							"final" => "800000",
							),
					),
			"002" => array(
					"name" => "Văn Cường",
					"address"=> "456 Google",
					"phone" => "0129456789",
					"salary"  => array(
							"day1" => "50000",
							"day2" => "100000",
							"day3" => "150000",
							"final" => "500000",
							),
					),
			"003" => array(
					"name" => "Huy Phong",
					"address"=> "789 Google",
					"phone" => "0909123456",
					"salary"  => array(
							"day1" => "60000",
							"day2" => "110000",
							"day3" => "160000",
							"final" => "400000",
							),
					),
			"004" => array(
					"name" => "Công Thạch",
					"address"=> "911 Google",
					"phone" => "0168946464",
					"salary"  => array(
							"day1" => "70000",
							"day2" => "120000",
							"day3" => "170000",
							"final" => "300000",
							),
					),															
	);
	echo "<pre>";
	print_r($employee);
	echo "</pre>";
	

?>
	<table align="center" width="900" border="1">
		<tr>
    	<td class="title">ID</td>
      <td class="title">Họ Tên</td>
      <td class="title">Địa Chỉ</td>
      <td class="title">Điện Thoại</td>
      <td class="title">Ngày 1</td>
      <td class="title">Ngày 2</td>
      <td class="title">Ngày 3</td>
      <td class="title">Lương 3 Ngày</td>
      <td class="title">Lương 1 Năm</td>
    </tr>
    <?php
			foreach($employee as $k => $v){
				echo "<tr>";
				echo "<td>$k</td>";
				echo "<td>$v[name]</td>";
				echo "<td>$v[address]</td>";
				echo "<td>$v[phone]</td>";
				echo "<td>".$v['salary']['day1']."</td>";
				echo "<td>".$v['salary']['day2']."</td>";				
				echo "<td>".$v['salary']['day3']."</td>";	
				$salary=$v['salary']['day1'] + $v['salary']['day2']	+ $v['salary']['day3'];
				echo "<td>$salary</td>";
				$total = ($v['salary']['final'] * 12);
				echo "<td>$total</td>";
				echo "</tr>";	
			}
		?>
	</table>
</body>
</html>


Kết quả:


Kết thúc bài học:

Hy vọng qua bài viết này, sẽ giúp các bạn có cái nhìn khác hơn trong việc xử lý mảng bằng vòng lặp, từ đó gọt tẻ cho mình những kinh nghiệm khi thao tác với mảng, bây giờ các bạn nên ngồi gõ lại code nhé, có code lại thì não bộ mới nhớ lâu hơn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ & học tốt.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Sử Dụng Vòng Lặp Xuất Dữ Liệu Bảng Tính Lương❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Sử Dụng Vòng Lặp Xuất Dữ Liệu Bảng Tính Lương” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Sử Dụng Vòng Lặp Xuất Dữ Liệu Bảng Tính Lương trong quá trình tự học PHP của mình .

Read More:   Hàm var_export trong php

Bài viết “Sử Dụng Vòng Lặp Xuất Dữ Liệu Bảng Tính Lương” posted by on 2022-07-15 13:29:56. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button