strtoupper() –

# Description

Hàm strtoupper() trong php có tác dụng chuyển các chữ viết thường của chuỗi về dạng chữ in hoa, Nó không hỗ trợ chuyển các ký tự đặc biệt về dạng chữ hoa, vì thế các bạn lưu ý vấn đề này khi sử dụng hàm.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parameters

Cú pháp: string strtouppestring $str )

Trong đó:

  • $str là chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi.

# Return Values

Trả về về chuỗi dạng in hoa.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

# Example

Ví dụ chuyển chữ thường sang in hoa ở dạng () đóng mở

<?php
echo strtoupper('Welcome To .net'); // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Ví dụ chuyển sang chữ in hoa ở dạng biến

<?php
$str="Welcome To .net";
echo strtoupper($str);  // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Cũng giống như hàm strtolower() ,hàm này có hai cách khai báo để sử dụng.

<?php
$str="Welcome To .net";
$str = strtoupper($str);
echo $str; // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Do hàm này cách sử dụng khá đơn giản nên tôi sẽ không giải thích thêm

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “strtoupper() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”strtoupper() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “strtoupper() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “strtoupper() – ” posted by on 2022-08-26 11:26:26. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_parse trong php
Check Also
Close
Back to top button