Remove all file in folder PHP

Đây là hàm xóa toàn bộ file trong một folder. Ví dụ bạn có folder A và trong folder  A bạn không biết số lượng hình ảnh là bao nhiêu thì có thể sử dụng hàm dưới đây để xóa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

function removeAllFile($dir){
  if (is_dir($dir))
  {
    $structure = glob(rtrim($dir, "https://phpbbvietnam.com/").'/*');
    if (is_array($structure)) {
      foreach($structure as $file) {
        if (is_dir($file)) recursiveRemove($file);
        else if (is_file($file)) @unlink($file);
      }
    }
  }
}

Cách sử dụng:

removeAllFile('./a'); // xóa hết hình trong folder a

Điểm yếu của hàm này là nếu số lượng file quá lớn thì sẽ chạy không ổn định vì chương trình PHP sẽ bị tràn bộ nhớ, vì vậy bạn có thể kết hợp với script trên server để xóa. Tuy nhiên nếu bạn biết cách phân chia folder thì mình nghĩ hoàn toàn có thể sử dụng hàm này được. Ví dụ với mỗi bài viết thì bạn đặt hình trong một folder, sau đó nếu xóa bài viết thì xóa luôn hình trong folder đó.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Remove all file in folder PHP❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Remove all file in folder PHP” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Remove all file in folder PHP trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Remove all file in folder PHP” posted by on 2022-10-12 03:18:56. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fgetc trong php
Check Also
Close
Back to top button