md5() –

# Description

Hàm md5() trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang dạng một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5 (32 bít).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu.

# Parameters

Cú phápstring md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
  • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:

    • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
    • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽ trả về một chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)

# Example

Mã hóa với $row_output = false

$str="phpbbvietnam.com";

echo md5($str); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

// hoặc

echo md5($str, false); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

Mã hóa với $row_output = true

$str="phpbbvietnam.com";

echo md5($str, true); // ƒaquưŒôpÔ¯ez(̃ùŽ

Hàm này khá là đơn giản nên mình không giải thích gì thêm.

 

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “md5() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”md5() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “md5() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “md5() – ” posted by on 2022-08-22 21:46:06. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_reduce trong php
Back to top button