Hàm wordwrap trong php

Hàm wordwrap() sẽ thêm một kí tự hoặc một thẻ nào đó vào chuỗi khi đã đếm đủ số kí tự nhất định. Ví dụ cứ sau mỗi 20 kí tự ta sẽ xuống dòng, trong trường hợp này ta sẽ sử dụng hàm wordwrap() để xử lý.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápwordwrap( $str, $width, $break, $cut);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần xử lý..
  • $width là độ dài mà cứ sau $width kí tự sẽ thêm $break vào chuỗi $str.
  • $cut là tham số. Mặc định là FALSE. 

    • $cut = TRUE, cứ $width kí tự trong chuỗi thì sẽ thêm $break vào vị trí tiếp theo.
    • $cut = FALSE, Hàm sẽ không cắt ngang các từ kể cả khi đã vượt quá $width kí tự.

Cách sử dụng hàm wordwrap:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$text = "this is a test stringgggggggggggggggggggggggg";
echo $newtext = wordwrap($text, 20, "-")."<br />";
echo $newtext = wordwrap($text, 8, "-", true)."<br />";
echo $newtext = wordwrap($text, 8, "-", false)."<br />";

Kết quả

this is a test-stringgggggggggggggggggggggggg
this is-a test-stringgg-gggggggg-gggggggg-gggggg
this is-a test-stringgggggggggggggggggggggggg

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm wordwrap trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm wordwrap trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm wordwrap trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm wordwrap trong php” posted by on 2022-10-01 11:48:28. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm preg_replace trong php
Check Also
Close
Back to top button