Hàm var_export trong php

Hàm var_export() dùng để in thông tin của biến truyền vào, có cách sử dụng khá giống với hàm var_dump().

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: var_export( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần lấy thông tin.

Ví dụ

Code

$a = [
	"php",
	"css",
	"html"
];

$b = "phpbbvietnam.com";

$c = 4.58;
var_export($a);
echo "<br />";

var_export($b);
echo "<br />";

var_export($c);
echo "<br />";

Kết quả

array ( 0 => 'php', 1 => 'css', 2 => 'html', )
'phpbbvietnam.com'
4.5800000000000001

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm var_export trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm var_export trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm var_export trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm var_export trong php” posted by on 2022-10-11 20:17:48. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Các quy tắc Regular Expression căn bản
Check Also
Close
Back to top button