hàm var_dump trong php

Hàm var_dump() sẽ in ra thông tin của biến gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Trong đó: var_dump( $var);

Trong đó:

 • $var là biến cần lấy thông tin.

Ví dụ

Code

$a = [
  "php",
  "css",
  "html"
];

$b = "phpbbvietnam.com";

$c = 4.58;
echo "<pre>";
var_dump($a, $b, $c);
echo "<pre>";

Kết quả

array(3) { 
  [0]=> string(3) "php" 
  [1]=> string(3) "css" 
  [2]=> string(4) "html" 
} 
string(12) "phpbbvietnam.com" 
float(4.58)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm var_dump trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm var_dump trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm var_dump trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm var_dump trong php” posted by on 2022-10-11 04:50:41. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_slice trong php
Back to top button