Hàm usort() trong php

Hàm usort() dùng để sặp xếp một mảng dựa vào hàm so sánh do người dùng định nghĩa. hàm so sánh này sẽ quyết định có đổi vị trí giữa hai phần tử hay không. Nếu hàm so sánh trả về TRUE thì hai phần tử đổi vị trí, ngược lại sẽ giữ nguyên vị trí.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápusort ( $array , $value_compare_func );

Trong đó:

 • $array là mảng cần được sắp xếp.
 • $value_compare_func là hàm so sánh.

Hàm usort() sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Hàm so sánh là gì?

Theo mặc định hàm so sánh sẽ có hai tham số truyền vào, hai tham số này chính là hai phần tử liền kề nhau dùng để hoán đổi vị trí lúc sắp xếp.

Ví dụ: Giả sử bạn có một mảng gồm 4 phần tử 1, 2 ,3, 4 thì lúc này các cặp phần tử cần sắp xếp sẽ là (1,2) (2,3)(3,4).

Ví dụ

Code

function cmp($a, $b)
{
  if ($a == $b) {
    return 1;
  }
  return ($a > $b) ? 1 : -1;
}

$a = array(
	3,
	2,
	5,
	3,
	1
);

usort($a, "cmp");

foreach ($a as $key => $value) {
  echo "$key: $value<br />";
}

Kết quả

0: 1
1: 2
2: 3
3: 3
4: 5

Code

function cmp($a, $b)
{
  return strcmp($a, $b);
}

$subject[0] = "php";
$subject[1] = "java";
$subject[2] = "css";

usort($subject, "cmp");

foreach ($subject as $key => $value) {
	echo "$subject[$key]: " . $value . "<br />";
}

Kết quả

$subject[0]: css
$subject[1]: java
$subject[2]: php

Trên đây là định nghĩa và cách sử dụng của hàm usort(),

Tham khảo: php.net.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm usort() trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm usort() trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm usort() trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm usort() trong php” posted by on 2022-08-16 00:07:47. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm lcfirst trong php
Check Also
Close
Back to top button