Hàm unset trong php

Hàm unset() sẽ loại bỏ một hoặc nhiều biến được truyền vào. Hàm unset() cũng có thể được sử dụng để loại bỏ một phần tử xác định trong mảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý

Nếu một biến toàn cục bị unset() trong một hàm nào đó. biến đó sẽ chỉ bị loại bỏ trong phạm vi của hàm. Để xóa biến toàn cục trong hàm sử dụng mảng $GLOBALS.

Đây là ví dụ về xóa biên toàn cục mình tham khảo trên trang chủ php.net:

function foo() 
{
  unset($GLOBALS['bar']);
}

$bar = "something";
foo();

Cú pháp

Cú pháp: unset( $var);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó:

 • $var là biến cần loại bỏ.

Ví dụ

Code

// loại bỏ biến
$var = "phpbbvietnam.com"
unset($var);

// loại bỏ phần tử của mảng
$arr = [
	"php",
	"html",
	"css"
];
unset($arr[1]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";

// loại bỏ nhiều biến một lúc
unset($arr[1], $arr[2]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => php
  [2] => css
)
Array
(
  [0] => php
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm unset trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm unset trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm unset trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm unset trong php” posted by on 2022-10-10 11:44:04. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_merge trong php
Check Also
Close
Back to top button