Hàm unserialize trong php

Hàm unserialize() sẽ chuyển đổi chuỗi đã được hàm serialize() chuyển đổi trước đó về chuỗi ban đầu. Nếu truyền vào hàm unserialize() một chuỗi nguyên bản chưa được chuyển đổi, hàm sẽ báo lỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: unserialize( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi đã được hàm serialize() chuyển đổi trước đó.

Ví dụ

Code

$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"phpbbvietnam.com"
);
$strSerialize = serialize($var);
echo "<pre>";
	print_r($strSerialize);
echo "</pre>";

$varSource = unserialize($strSerialize);
echo "<pre>";
	print_r($varSource );
echo "</pre>";

Kết quả

a:4:{i:0;s:3:"php";i:1;i:2408;i:2;s:3:"css";i:3;s:12:"phpbbvietnam.com";}
Array
(
    [0] => php
    [1] => 2408
    [2] => css
    [3] => phpbbvietnam.com
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm unserialize trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm unserialize trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm unserialize trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm unserialize trong php” posted by on 2022-10-09 11:17:16. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strtr trong php
Check Also
Close
Back to top button