Hàm unlink trong php

Hàm unlink() sẽ xóa file dựa vào đường dẫn đã truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápunlink( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file muốn xóa.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu xóa thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản sử dụng hàm unlink() để xóa file:

Code

file_put_contents("test.txt", "this is a test");

unlink("test.txt");

Tham khảo: php.net

 

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm unlink trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm unlink trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm unlink trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm unlink trong php” posted by on 2022-10-29 13:49:23. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strip_tags trong php
Back to top button