Hàm tmpfile trong php

Hàm tmpfile() sẽ tạo file tạm với tên file là duy nhất và có quyền đọc và viết( w+).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

File sẽ tự động bị xóa sau khi bạn đóng file, hoặc khi đoạn chương trình kết thúc.

Cú pháp

Cú pháptmpfile();

Hàm tmpfile() không nhận tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một handle, tương tự như kết quả trả về của hàm fopen(). Nếu chạy thất bại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm tmpfile():

Code

$temp = tmpfile();
fwrite($temp, "this is a test file content");
fseek($temp, 0);
echo fread($temp, 1024);
fclose($temp); // this removes the file

Kết quả

this is a test file content

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm tmpfile trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm tmpfile trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm tmpfile trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm tmpfile trong php” posted by on 2022-11-19 19:08:55. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strspn trong php
Check Also
Close
Back to top button