Hàm timezone_open trong php

Hàm timezone_open() sẽ khởi tạo một đối tượng timezone.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháptimezone_open( $timezone);

Trong đó:

  • $timezone là tên của timezone được hỗ trợ.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng timezone nếu chạy thành công, Ngược lại sẽ trả về FALSE nếu chạy thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_open():

Code

$timezoneOb = timezone_open('Europe/London');
echo "<pre>";
    print_r($timezoneOb );
echo "</pre>";

Kêt quả

DateTimeZone Object
(
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Europe/London
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm timezone_open trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm timezone_open trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm timezone_open trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm timezone_open trong php” posted by on 2022-10-25 15:50:52. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm htmlentities trong php
Check Also
Close
Back to top button