Hàm timezone_offset_get trong php

Hàm timezone_offset_get() sẽ trả về khoảng thời gian chênh lệch giữa múi giờ truyền vào so với múi giờ số 0 tính bằng giây.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháptimezone_offset_get( $timezoneOb, $dateObject);

Trong đó:

  • $timezoneOb là đối tượng timezone, là kết quả trả về của hàm timezone_open().
  • $dateObject là đối tượng ngày tháng, là kết quả trả về của hàm date_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về khoảng cách thời gian giữa múi giờ của đối tượng $timezoneOb so với múi giờ số 0.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_offset_get():

Code

$date = date_create();
$timezoneOb = timezone_open('Asia/Ho_Chi_Minh');
echo timezone_offset_get($timezoneOb, $date);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm timezone_offset_get trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm timezone_offset_get trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm timezone_offset_get trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm timezone_offset_get trong php” posted by on 2022-10-25 07:54:20. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng menu và giao diện chính
Check Also
Close
Back to top button