Hàm timezone_name_get trong php

Hàm timezone_name_get() sẽ lấy tên của múi giờ từ đối tượng DateTimeZone truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháptimezone_name_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng DateTimeZone cần lấy tên.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về tên của múi giờ.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_name_get():

Code

$timezone = date_default_timezone_get();
$object = timezone_open($timezone);
$name = timezone_name_get($object);
echo $name;

Kết quả

Asia/Ho_Chi_Minh

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm timezone_name_get trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm timezone_name_get trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm timezone_name_get trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm timezone_name_get trong php” posted by on 2022-10-24 23:03:53. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Học Regular Expression qua ví dụ
Check Also
Close
Back to top button