Hàm timezone_location_get trong php

Hàm timezone_location_get() sẽ lấy thông tin về múi giờ từ đối tượng DateTimeZone được truyền vào. Thông tin sẽ bao gồm mã quốc gia, kinh độ, vĩ độ và chú thích.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháptimezone_location_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng  DateTimeZone  nó sẽ là kết quả trả về của hàm timezone_open().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin của của múi giờ.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm timezone_location_get():

Code

$timezone = date_default_timezone_get();
$arr = timezone_location_get(timezone_open($timezone));
echo "<pre>";
   print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [country_code] => VN
    [latitude] => 10.75
    [longitude] => 106.66666
    [comments] => 
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm timezone_location_get trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm timezone_location_get trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm timezone_location_get trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm timezone_location_get trong php” posted by on 2022-10-24 09:40:50. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm ucwords trong php
Back to top button