Hàm time trong php

Hàm time() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại. Hàm sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháptime();

Hàm time() không có tham số.

Kết quả trả về

Hàm trả về số nguyên là timestamp của thời gian hiện tại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm time():

Code

$format = "%H:%M:%S %d-%B-%Y";
$timestamp = time();
echo $strTime = strftime($format, $timestamp );
echo  "<br />";
echo "Timestamp:" . $timestamp;

Kết quả

16:14:54 05-May-2017
Timestamp:1493975694

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm time trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm time trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm time trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm time trong php” posted by on 2022-10-23 16:56:04. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_date_set trong php
Check Also
Close
Back to top button