Hàm tempnam trong php

Hàm tempnam() sẽ tạo file với tên file là duy nhất trong nằm thư mục truyền vào. Nếu thư mục không tồn tại, hàm tempnam() có thể tạo tệp tin vào thư mục tạm của hệ thống.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp :tempnam( $dir, $prefix);

Trong đó:

  • $dir là thư mục sẽ chứa file.
  • $prefix là tên file, hàm sẽ chỉ dụng 3 kí tự đầu tiên của $prefix để làm tiền tố của tên file được tạo.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đường dẫn tới file vừa tạo nếu tạo file thành công. ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm tempnam():

Code

echo $tmpfname = tempnam("./example/", "test");

$handle = fopen($tmpfname, "w");
fwrite($handle, "this is a test string");
fclose($handle);

Kết quả

C:xampphtdocstestexampletesD485.tmp

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm tempnam trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm tempnam trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm tempnam trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm tempnam trong php” posted by on 2022-11-19 18:36:36. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   md5() -
Check Also
Close
Back to top button