Hàm symlink trong php

Hàm symlink() sẽ tạo liên kết tượng trưng tới đối tượng hiện tại với đối tượng chỉ định được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápsymlink( $target, $link);

Trong đó:

  • $target là mục tiêu của liên kết.
  • $link tên của liên kết.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu chạy thành công, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm symlink() trên trang php.net:

Code

$target="uploads.php";
$link = 'uploads';
symlink($target, $link);

echo readlink($link);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm symlink trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm symlink trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm symlink trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm symlink trong php” posted by on 2022-11-19 03:39:42. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_sum trong php
Check Also
Close
Back to top button