hàm substr_replace trong php

Hàm substr_replace() sẽ thay thế một đoạn của chuỗi bằng một chuỗi nào đó. Cụ thể, hàm sẽ cắt bỏ một đoạn hoặc toàn bộ chuỗi và thay thế đoạn bị cắt bỏ bằng một chuỗi con khác.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápsubstr_replace($str, $replace, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu cần thay đổi.
  • $replace là chuỗi sẽ được thay thế vào.
  • $pos là vị trí bắt đầu cắt bỏ trong $str.
  • $lent là số kí tính từ vị trí $pos sẽ bị cắt bỏ trong chuỗi $str.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế toàn bộ chuỗi:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$var="This is something";
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0, strlen($var)) . "<br />";

Kết quả

This is something
this is replace
this is replace

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế một đoạn của chuỗi:

Code

$var="This is something";
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8, 9) . "<br />";

Kết quả

This is something
This is replaces
This is replaces

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế nhiều chuỗi cùng một lúc:

Code

$arr = [
	"A: AAA",
	"B: BBB",
	"C: CCC"
];
$result = substr_replace($arr, 'YYY', 3, 3);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [0] => A: YYY
    [1] => B: YYY
    [2] => C: YYY
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm substr_replace trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm substr_replace trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm substr_replace trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm substr_replace trong php” posted by on 2022-09-27 03:51:35. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   addslashes() trong php
Check Also
Close
Back to top button