Hàm substr_count trong php

Hàm substr_count() sẽ đếm số lần xuất hiện của chuỗi con trong một chuỗi nào đó. 

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápsubstr_count( $str, $substr, $pos, $len);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu.
  • $substr là chuỗi con cần tìm số lần xuất hiện trong $str.
  • $pos là vị trí đầu tiên trong $str mà hàm bắt đầu tìm kiếm, nếu $pos mang giá trị âm vị trí sẽ lấy từ cuối chuỗi.
  • $len là số kí tự tối đa tính từ vị trí $pos và hàm sẽ tìm kiếm số lần xuất hiện chuỗi $substr trong đó.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_count() với 2 tham số:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$string = "This is an example string";
$result = substr_count($string, "is");
echo $result;

Sử dụng hàm substr_count() với nhiều hơn 2 tham số:

Code

$string = "This is an example string";

// tìm kiếm chuỗi "is" bắt đầu từ vị trí thứ 4
$result = substr_count($string, "is", 4);
echo $result ."<br />";
// tìm kiếm chuỗi "a" bắt đầu từ ví trí 4 và tìm tối đa 2 kí tự
$result = substr_count($string, "a", 4, 5);
echo $result;

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm substr_count trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm substr_count trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm substr_count trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm substr_count trong php” posted by on 2022-09-26 11:34:38. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm wordwrap trong php
Check Also
Close
Back to top button