hàm substr_compare trong php

Hàm substr_compare() có tác dụng so sánh 1 đoạn của chuỗi này với một chuỗi khác. Ta có thể hiểu rằng hàm sẽ lấy một đoạn chuỗi ban đầu rồi đem so sánh chuỗi con đó với một chuỗi khác.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: substr_compare($main_str, $str, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $main_str là chuỗi thứ nhất.
  • $str là chuỗi thứ 2.
  • $pos là vị trí bắt đầu so sánh ở $main_str.
  • $lent là số kí tự tính từ $pos của chuỗi $main_str sẽ đem so sánh với $str.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình tham khảo trên trang chủ php.net:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "de", -2, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bcg", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "BC", 1, 2, true) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 3) . '<br>'; // 1
echo substr_compare("abcde", "cd", 1, 2) . '<br>'; // -1
echo substr_compare("abcde", "abc", 5, 1); // warning

Kết quả

0
0
0
0
1
-1

Warning: substr_compare(): The start position cannot exceed initial string length in C:xampphtdocstestindex.php on line 8

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm substr_compare trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm substr_compare trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm substr_compare trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm substr_compare trong php” posted by on 2022-09-25 10:51:34. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm mysqli_error_list trong php
Check Also
Close
Back to top button