Hàm substr trong php

Hàm substr() sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápsubstr( $str, $start, $lent);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu.
  • $start là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi $str.
  • $lent là độ dài chuỗi con tính từ vị trí $start, nếu $lent âm hàm substr() sẽ trích xuất từ $start đến vị trí $lent( tính từ cuối chuỗi). Nếu vị trí $lent xuất hiện trước $start trong chuỗi $str hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm substr():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

echo $rest = substr("abcdef", 0, 3) . "<br />";  
echo $rest = substr("abcdef", 0, -1) . "<br />";  
echo $rest = substr("abcdef", 2, -1) . "<br />";
if (substr("abcdef", 4, -4) == false) {
  	echo 'false' . "<br />";
}   
echo $rest = substr("abcdef", -3, -1) . "<br />"; 

Kết quả

abc
abcde
cde
false
de

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm substr trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm substr trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm substr trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm substr trong php” posted by on 2022-09-27 23:28:42. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Xử lý realtime trong PHP sử dụng pusher
Check Also
Close
Back to top button