Hàm strtr trong php

Hàm strtr() có tác dụng thay thế tất cả các kí tự, chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn thành kí tự, chuỗi khác.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strtr() có cách sử dụng gần giống như hàm str_replace(), tuy nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Cú pháp

Cú pháp: hàm strtr() có hai cách sử dụng đó là: strtr($str, $replaceArr);

Hoặc: strtr( $str, $from, $to);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc ban đầu.
  • $from là kí tự, chuỗi con trong $str và sẽ bị thay thế thành $to.
  • $to là kí tự, chuỗi sẽ thay thế cho $from.
  • $replaceArr là một mảng với khóa sẽ đóng vai trò của $from và giá trị sẽ đóng vai trò của $to. Khóa dài nhất sẽ được tìm kiếm và thay thế đầu tiên và giá trị vừa thay thế sẽ được bỏ qua.

Ví dụ

Hàm strtr() sử dụng 3 tham số:

Code

$string = "This is an example String";
$result = strtr($string, "i", "a");
echo $result;

Kết quả

Thas as an example Strang

Hàm strtr() sử dụng hai tham số:

Code

$arr = [
	"s"       => "x",
	"example" => "hot",
	"string"  => "number"
];
$string = "This is an example string";
$result = strtr($string, $arr);
echo $result;

Kết quả

Thix ix an hot number

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strtr trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strtr trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strtr trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strtr trong php” posted by on 2022-09-23 09:18:48. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm substr_count trong php
Check Also
Close
Back to top button