Hàm strtok trong php

Hàm strtok() sẽ nhận diện các dấu hiệu mà người dùng truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu từ đầu chuỗi gốc và kéo dài đến vị trí đầu tiên xuất hiện của dấu hiệu và không bao gồm dấu hiệu đó.

Nếu không tồn tại dấu hiệu nào trong chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstrtok( $str, $tok);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần tìm kiếm dấu hiệu.
  • $tok là dấu hiệu nhận biết để tìm kiếm. Nếu $tok là một chuỗi ( vd “string”) hàm sẽ hiểu nó là một danh sách các dấu hiệu ( “s,t,r,i,n,g”).
  • Lưu ý: nếu chỉ truyền vào $tok hàm sẽ tự động lấy phần còn lại của chuỗi khi thực hiện hàm strtok() trước đó và coi nó như là chuỗi $str (tìm hiểu ví dụ 2).

Ví dụ

Code

$string = "This is an example string";
echo strtok($string, "an") . "<br />";
echo strtok($string, "s") . "<br />";
echo strtok($string, "z") . "<br />";

Kết quả

This is <br>Thi<br>This is an example string

Không sử dụng tham số:

Code

$string = "This is an example string";
echo strtok($string, " ") . "<br />"; //this
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "is an example string"
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "an example string"
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "example string"

Kết quả

This
is
an
example

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strtok trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strtok trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strtok trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strtok trong php” posted by on 2022-09-20 20:03:09. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mkdir trong php
Check Also
Close
Back to top button