Hàm strrchr trong php

Hàm strrchr() sẽ tìm kiếm vị trí cuối cùng của kí tự xuất hiện trong chuỗi nguồn.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu kí tự tìm kiếm là 1 chuỗi sẽ chỉ có kí tự đầu tiên của chuỗi được sử dụng.

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu tự vị trí tìm thấy kí tự đến vị trí cuối chuỗi nguồn. Nếu không tìm thấy hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápstrrchr( $str, $char);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó:

  • $str là chuỗi nguồn để tìm kiếm.
  • $char là kí tự cần tìm.

Ví dụ

Code

$str="this a test string";
$result = strrchr($str, 's');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
	echo $result;
}

Code

$str="this a test string";
$result = strrchr($str, 'show');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
	echo $result;
}

Do kí tự tìm kiếm là chuỗi “show” nên hàm sẽ tìm kiếm  với kí tự “s”, kết quả giống với ví dụ 1.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strrchr trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strrchr trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strrchr trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strrchr trong php” posted by on 2022-09-16 11:01:07. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Viết class xử lý database trong hướng đối tượng (phần 1)
Check Also
Close
Back to top button