Hàm strpbrk trong php

Hàm strpbrk() sẽ tìm kiếm trong chuỗi bất kì kí tự nào được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm trả về chuỗi con, chuỗi con sẽ bắt đầu từ vị trí đầu tiên tìm thấy kí tự và sẽ kéo dài đến hết chuỗi nguồn.

Nếu không có kí tự nào được tìm thấy trong chuỗi nguồn, hàm sẽ trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápstrpbrk( $str, $char);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó:

  • $str là chuỗi nguồn để tìm kiếm kí tự.
  • $char là danh sách các kí tự tìm kiếm.

Ví dụ

Code

$str = "this is phpbbvietnam.com";
$result = strpbrk($str, 'fh');
echo $result;

Kết quả

his is phpbbvietnam.com

Chuỗi trả về bắt đầu từ vị trí đầu tiên tìm thấy ( vị trí của kí tự h) và kéo dài đến hết chuỗi nguồn.

Code

$str = "this is phpbbvietnam.com";
$result = strpbrk($str, 'g');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}

Kết quả

kí tự không tồn tại trong chuỗi

Do kí tự "g" không tồn tại trong chuỗi nên hàm trả về FALSE.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strpbrk trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strpbrk trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strpbrk trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strpbrk trong php” posted by on 2022-09-15 11:19:16. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm link trong php
Back to top button