Hàm strncmp trong php

Hàm strncmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ 2.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strncmp() có cách sử dụng khá giống với strcmp() nhưng có điểm khác là strncmp() chỉ lấy một số kí tự nhất định của 2 chuỗi để so sánh.

Cú pháp

Cú phápstrncmp( $str1, $str2, $len);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str1, $str2 là 2 chuỗi cần so sánh.
  • $len là số kí tự của 2 chuỗi tính từ đầu các chuỗi mà hàm strncmp() sẽ dùng để so sánh.

Ví dụ

Code

$str1 = "phpbbvietnam.com";
$str2 = "phpbbvietnam.com";
$result = strncmp($str1, $str2, 4);
echo $result . "<br />";
echo strcmp($str1, $str2);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strncmp trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strncmp trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strncmp trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strncmp trong php” posted by on 2022-09-14 19:43:37. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm wordwrap trong php
Check Also
Close
Back to top button