Hàm strnatcmp trong php

Hàm strnatcmp() sẽ so sánh hai chuỗi có phân biệt in hoa in thường dựa vào thứ tự alphanumeric.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn.

Cú pháp

Cú phápstrnatcmp( $str1. $str2);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code

$str1 = "FREETUTS.net";
$str2 = "phpbbvietnam.com";
$result = strnatcmp($str1, $str2);
echo $result . "<br />";
echo strnatcasecmp($str1, $str2);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strnatcmp tronhphp❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strnatcmp tronhphp” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strnatcmp tronhphp trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strnatcmp tronhphp” posted by on 2022-09-13 12:21:08. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_get_client_version trong php
Check Also
Close
Back to top button