Hàm strlen trong php

Hàm strlen() sẽ lấy chiều dài của chuỗi bao gồm cả các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Hàm trả về kết quả số nguyên là chiều dài của chuỗi truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrlen( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần lấy chiều dài.

Ví dụ

Code

$str = "phpbbvietnam.com";
$str_2 = "   phpbbvietnam.com   ";
$result = strlen($str);
$result_2 = strlen($str_2);
echo $result . "<br />";
echo $result_2;

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strlen trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strlen trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strlen trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strlen trong php” posted by on 2022-09-13 03:54:11. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm boolval() trong php
Check Also
Close
Back to top button