Hàm stripslashes trong php

Hàm stripslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( ) có trong chuỗi. ( ‘ sẽ trở thành ‘ , \ sẽ trở thành )

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm trả về chuỗi với các kí tự backslashes đã bị loại bỏ.

Cú pháp

Cú phápstripslashes( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự backslashes .

Ví dụ

Code

$str="this is a n "test"";
echo $str . "<br />";
echo stripslashes($str);	

Kết quả

this is a n "test"
this is a n "test"

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm stripslashes trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm stripslashes trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm stripslashes trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm stripslashes trong php” posted by on 2022-09-11 07:55:58. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Giới hạn số trang trong thuật toán phân trang
Back to top button