Hàm stripos trong php

Hàm stripos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con nào đó trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstripos( $str, $substr);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.

Ví dụ

Code

$str="this is my string";
echo stripos($str, "is"). "<br />";
echo stripos($str, "Is");

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm stripos trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm stripos trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm stripos trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm stripos trong php” posted by on 2022-09-10 19:59:42. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fstat trong php
Back to top button