Hàm stripcslashes trong php

Hàm stripcslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( ) có trong chuỗi. Hàm trả về chuỗi với các kí tự backslashes đã bị loại bỏ.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Sự khác nhau giữa hàm stripslashes() và stripcslashes() là nếu trong chuỗi có các kí tự đặc biệt( n, r .vv.) hàm stripcslashes() sẽ loại bỏ tất cả kí tự đặc biệt đó còn hàm stripslashes() sẽ chỉ loại bỏ dấu ( n thành n, r thành r).

Cú pháp

Cú phápstripcslashes( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự backslashes .

Ví dụ

Code

$str="this is a n "test"";
echo $str . "<br />";
echo stripcslashes($str);	

Kết quả

this is a n "test"
this is a "test"

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm stripcslashes trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm stripcslashes trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm stripcslashes trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm stripcslashes trong php” posted by on 2022-09-10 04:43:12. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm usort() trong php
Back to top button