Hàm strip_tags trong php

Hàm strip_tags() sẽ loại bỏ các thẻ HTML và PHP ra khỏi chuỗi. Hàm sẽ trả về chuỗi đã loại bỏ hết các thẻ HTML và PHP.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrip_tags( $str, $option);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ cá thẻ HTML PHP.
  • $option là các thẻ mà bạn muốn hàm strip_tags() không loại bỏ. Các thẻ này sẽ được giữ lại trong chuỗi trả về.

Ví dụ

Code

$str="This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>";
echo $str;
echo strip_tags($str) . "<br />";

Kết quả

This is a Example String
this a other string

This is a Example String this a other string

Code

$str="This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>";
echo $str;
echo strip_tags($str, '<a><p>');

Kết quả

This is a Example String
this a other string

This is a Example String
this a other string

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strip_tags trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strip_tags trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strip_tags trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strip_tags trong php” posted by on 2022-09-08 23:51:56. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Lấy hình từ site khác bằng PHP CURL
Check Also
Close
Back to top button