Hàm strftime trong php

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ(  locale settings).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrftime($format, $timestamp);

Trong đó

  • $format là định dạng thời gian muốn xuất ra.
  • $timestamptimestamp của thời gian nào đó.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả chuỗi thời gian đã được đã được định dạng.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm strftime():

Code

setlocale(LC_TIME, "en_Us");
echo strftime("%A %d-%B-%Y", mktime(21,30,45,5,16,2013));

Kết quả

Thursday 16-May-2013

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strftime trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strftime trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strftime trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strftime trong php” posted by on 2022-10-22 09:43:12. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Phương thức GET trong jQuery Ajax
Check Also
Close
Back to top button