Hàm strcasecmp trong php

Hàm strcasecmp() sẽ so sánh hai chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về hiệu số giữa chiều dài chuỗi thứ nhất trừ đi chiều dài chuỗi thứ 2.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrcasecmp( $str1, $str2);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code

$var1 = ".net";<br />
$var2 = "phpbbvietnam.com";<br />
if (strcasecmp($var1, $var2) == 0) {<br />
    echo "hai chuỗi giống nhau";<br />
}		

Kết quả

hai chuỗi giống nhau

Code

$var1 = ".net";
$var2 = "phpbbvietnam.com";
echo strcasecmp($var1, $var2);	

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strcasecmp trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strcasecmp trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strcasecmp trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strcasecmp trong php” posted by on 2022-09-06 13:56:31. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 30: Tìm hiểu hàm header trong PHP
Back to top button