Hàm str_word_count trong php

Hàm str_word_count() sẽ lấy thông tin về các từ có trong chuỗi, bao gồm số từ, vị trí xuất hiện .v.v.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_word_count( $str, $format, $charlist);

Trong đó:

 • $str là chuỗi cần kiểm tra.
 • $format là tham số quy định kết quả trả về, mặc định nếu không chuyền thì $format = 0:

  • Nếu $format = 0, hàm trả về số từ có trong chuỗi.
  • Nếu $format = 1, hàm trả về một mảng liên tục bao gồm các từ có trong chuỗi.
  • Nếu $format = 2, hàm trả về một mảng kết hợp, với khóa là vị trí xuất hiện của từ còn giá trị sẽ là từ đó.

 • $charlist là danh sách các kí tự được xem như là 1 từ.

Ví dụ

Code

$input = "phpbbvietnam.com duoc sang lap b0i anh Nguyen Van Cu0ng";
$result = str_word_count($input);
$result_2 = str_word_count($input, 1);
$result_3 = str_word_count($input, 2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($result_2);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($result_3);
echo "</pre>";

Kết quả

12
Array
(
  [0] => phpbbvietnam.com
  [1] => net
  [2] => duoc
  [3] => sang
  [4] => lap
  [5] => b
  [6] => i
  [7] => anh
  [8] => Nguyen
  [9] => Van
  [10] => Cu
  [11] => ng
)
Array
(
  [0] => phpbbvietnam.com
  [9] => net
  [13] => duoc
  [18] => sang
  [23] => lap
  [27] => b
  [29] => i
  [31] => anh
  [35] => Nguyen
  [42] => Van
  [46] => Cu
  [49] => ng
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm str_word_count trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm str_word_count trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm str_word_count trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm str_word_count trong php” posted by on 2022-09-05 09:45:03. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm stripos trong php
Check Also
Close
Back to top button