Hàm str_shuffle trong php

Hàm str_shuffle() sẽ đảo thứ tự một cách ngẫu nhiên các kí tự trong chuỗi. Hàm trả về chuỗi mới đã bị xáo trộn thứ tự so với chuỗi ban đầu.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_shuffle( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần đảo thứ tự các kí tự.

Ví dụ

Code

$input = "phpbbvietnam.com";
$result = str_shuffle($input);
echo $input . "<br />";
echo $result;

Kết quả

phpbbvietnam.com
.ersttneefut

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm str_shuffle trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm str_shuffle trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm str_shuffle trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm str_shuffle trong php” posted by on 2022-09-04 06:31:27. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_file trong php
Back to top button