hàm str_replace trong php, cách sử dụng hàm str_replace.

Cú pháp

Cú phápstr_replace($search, $replace, $subject);

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong đó:

 • $search là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký tự cần tìm kiếm để thay thế.
 • $replace là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký để thay thế cho kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký $sreach.
 • $subject là chuỗi ký tự hoặc mảng các chuỗi ký tự gốc cần được chỉnh sửa.

    Hàm str_replace() sẽ thay thế tất cả các ký tự $strSearch nằm trong $subject bằng ký tự $strReplace.

Mô tả

 • Nếu $search$replace là các mảng , str_replace() sẽ lấy từng phần tử của mảng để tìm kiếm và thay thế chúng trong chuỗi $subject.
 • Nếu $replace có ít phần tử hơn $search thì những chuỗi rỗng sẽ được sử dụng như là giá trị thay thế.
 • Nếu $search là 1 mảng và $replace là 1 chuỗi thì giá trị chuỗi $replace sẽ được thay thế cho mọi phần tử trong array $search.
 • Nếu $search$replace là các mảng các phần tử sẽ được xử lý từ đầu đến cuối.

Kết Quả trả về

Kết quả trả về của hàm str_replace() là một chuỗi hoặc 1 mảng với các ký tự đã được thay thế so với mảng ban đầu.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

$search, $replace, $subject đều là chuỗi(string):

Code

$result	= str_replace('lap trinh', 'php', 'hoc lap trinh tai phpbbvietnam.com');
echo $result;

kết quả

hoc php tai phpbbvietnam.com

chuỗi ‘lap trinh’ đã được thay thế bằng chuỗi ‘php’.

$search, $replace, $subject đều là mảng:

Code

$subject = ['toi', 'dang', 'hoc lap trinh', 'tai phpbbvietnam.com'];
$search = ['toi', 'dang', 'hoc lap trinh'];
$replace  = ['ban', 'co', 'hoc php'];
$result = str_replace($search, $replace, $subject);
echo "<pre>";
  print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
	[0] => ban
	[1] => co
	[2] => hoc php
	[3] => tai phpbbvietnam.com
)

các phần từ trong mảng $search lần lượt được tìm kiếm và thay thế bằng các phần tử trong mảng $replace.

$search là array, $replace là chuỗi:

Code

$subject="toi dang hoc, nghien cuu lap trinh tai phpbbvietnam.com";
$search = ['hoc', 'nghien cuu'];
$replace="hoc tap";
$result = str_replace($search, $replace, $subject);
echo $result;

Kết quả

toi dang hoc tap, hoc tap lap trinh tai phpbbvietnam.com

tất cả các phân tử trong mảng $search đều được thay thế bằng chuỗi $replace.

$replace có ít phần tử hơn $search:

Code

$subject="toi dang hoc, nghien cuu lap trinh tai phpbbvietnam.com";
$search = ['hoc', 'nghien cuu', 'lap trinh'];
$replace  = ['learn', 'research'];
$result = str_replace($search, $replace, $subject);
echo $result;

Kết quả

toi dang learn, research tai phpbbvietnam.com

bạn có thể thấy phần tử thứ 3 của mảng $search có giá trị ‘lap trinh’ đã bị thay thế bằng 1 khoảng trắng, 

Kết luận: qua các ví dụ trên hi vọng các bạn đã nắm được định nghĩa và cách xử dụng trong từng trường hợp của hàm str_replace().

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm str_replace trong php, cách sử dụng hàm str_replace.❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm str_replace trong php, cách sử dụng hàm str_replace.” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm str_replace trong php, cách sử dụng hàm str_replace. trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm str_replace trong php, cách sử dụng hàm str_replace.” posted by on 2022-08-28 00:32:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_pop trong php
Check Also
Close
Back to top button