Hàm str_repeat trong php

Hàm str_repeat() sẽ lặp lại chuỗi truyền vào. Trả về một chuỗi là kết quả của việc lặp lại chuỗi con được cung cấp với số lần nhất định.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_repeat( $str, $multi);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần lặp.
  • $multi là số lần lặp.

Ví dụ

Code

$input = "Free-";
$result = str_repeat($input, 3);
echo $result;

Kết quả

Free-Free-Free-

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm str_repeat trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm str_repeat trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm str_repeat trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm str_repeat trong php” posted by on 2022-09-03 06:51:24. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_timezone_set trong php
Back to top button