Hàm str_pad trong php

Hàm str_pad() sẽ thêm vào chuỗi một chuỗi nào sao cho chuỗi nguồn đạt đến độ dài nhất định. Hàm trả về chuỗi mới.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_pad( $str, $lent, $pad_str, $pad_type);

Trong đó:

 • $str là chuỗi ban đầu.
 • $lent chiều dài chuỗi sau khi thêm. Nếu $lent nhỏ hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài ban đầu của chuỗi, sẽ không có kí tự nào được thêm vào, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.
 • $pad_str là chuỗi thêm vào.
 • $pad_type là vị trí thêm, nếu không truyền tham số này mặc định sẽ thêm vào cuối chuỗi. $pad_type sẽ mang một trong ba giá trị STR_PAD_RIGHT, STR_PAD_LEFT, or STR_PAD_BOTH.

Ví dụ

Code

$input = ".net";
echo str_pad($input, 20) ."<br />";           
echo str_pad($input, 20, "-=", STR_PAD_LEFT) ."<br />"; 
echo str_pad($input, 20, "_", STR_PAD_BOTH) ."<br />";  
echo str_pad($input, 13, "___") ."<br />";       
echo str_pad($input, 3, "*") ."<br />"; 

Kết quả

.net 
-=-=-=-=.net
____.net____
.net_
.net

Tham khảo: php,net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm str_pad trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm str_pad trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm str_pad trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm str_pad trong php” posted by on 2022-09-02 21:33:49. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_fetch_row trong php
Check Also
Close
Back to top button