Hàm str_ireplace trong php

Hàm str_ireplace() sẽ thay thế các kí tự trong chuỗi bằng các ký tự khác mà không phân biệt chữ hoa chữ thường.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_ireplace( $search, $replace, $subject);

Trong đó:

  • $search là kí tự tìm kiếm.
  • $replace là kí tự thay thế.
  • $subject là chuỗi cần thay thế.

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • Nếu $search$replace cùng là các mảng, hàm str_ireplace() sẽ sử dụng từng phần tử tương ứng trong hai mảng để tìm kiếm và thay thế.
  • Nếu $replace có ít phần tử hơn $search thì những khoảng trắng sẽ được thay thế cho các phần tử còn lại của mảng $search.
  • Nếu $search là mảng và $replace là chuỗi, chuỗi $replace sẽ thay thế cho toàn bộ các phần tử của mảng $search trong có trong chuỗi $subject.

Ví dụ

$search$replace là các chuỗi.

Code

$search="an example"; 
$replace="a note";
$subject="this is an example string";

$result = str_ireplace($search, $replace, $subject);

echo $subject . "<br />";
echo $result . "<br />";

Kết quả

this is an example string
this is a note string

$search$replace là các mảng.

Code

$search = [
		"this",
		"is",
		"an",
		"example"
]; 
$replace = [
		"There",
		"are",
		"some",
		"examples"
];
$subject="this is an example string";

$result = str_ireplace($search, $replace, $subject);

echo $subject . "<br />";
echo $result . "<br />";

Kết quả

this is an example string
There are some examples string

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm str_ireplace trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm str_ireplace trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm str_ireplace trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm str_ireplace trong php” posted by on 2022-09-02 09:14:33. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Sử dụng Ajax kết quả trả về kiểu JSON
Check Also
Close
Back to top button