Hàm sort trong php

Hàm sort() sẽ sắp xếp các phần tử của một mảng theo thứ tự từ thấp đến cao.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú Pháp

Cú Phápsort($array, $sort_flag);

Trong đó:

 • $array là mảng cần sắp xếp.
 • $sort_flag là tham số không bắt buộc, quy định kiểu sắp xếp.

Vậy có các kiểu sắp xếp nào?

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • SORT_REGULAR :  kiểu mặc định, so sánh bình thường.
 • SORT_NUMERIC : so sánh dựa vào số.
 • SORT_STRING :  so sánh dựa vào  chuỗi.
 • SORT_NATURAL: so sanh theo thứ tự alphabet.
 • SORT_FLAG_CASE : sử dụng kết hợp với SORT_STRING hoặc SORT_NATURAL để sắp xếp chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chư thường.

Hàm sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Code

$subject = array(
	"php",
	 "java",
	 "js", 
	 "html"
);
sort($subject);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả

subject[0] = html
subject[1] = java
subject[2] = js
subject[3] = php

Code

$subject = array(
	1,
	43,
	55,
	24
);
sort($subject, SORT_NUMERIC);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả

subject[0] = 1
subject[1] = 24
subject[2] = 43
subject[3] = 55

Code

$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả

subject[0] = Zend
subject[1] = cI
subject[2] = laravel

Ta có thể thấy tuy rằng z đúng sau c nhưng Zend vẫn được xếp trên cI do Z được viết hoa.Để sắp xếp không phân biệt chữ hoa chữ thường ta nên dùng kết hợp với SORT_FLAG_CASE.

Code

$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả

subject[0] = cI
subject[1] = laravel
subject[2] = Zend

chữ Zend đã về đúng vị trí của nó 😀  

Tham khảo : php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm sort trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm sort trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm sort trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm sort trong php” posted by on 2022-08-16 05:04:08. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fileatime trong php
Check Also
Close
Back to top button