Hàm similar_text trong php

Hàm similar_text() sẽ so sánh hai chuỗi với nhau. Hàm sẽ trả về số kí tự giống nhau ở hai chuỗi truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápsimilar_text( $str1, $str2, $percent);

Trong đó:

  • $str1 là chuỗi thứ nhất.
  • $str2 là chuỗi thứ hai.
  • $percent là tham số không bắt buộc, nếu truyền vào $percent sẽ nhận giá trị phần trăm giống nhau giữa hai chuỗi.

Ví dụ

Code

$var_1 = 'this is a string'; 
$var_2 = 'second string'; 

echo similar_text($var_1, $var_2, $percent) . "<br />"; 
echo $percent;

Kết quả

8
55.172413793103

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm similar_text trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm similar_text trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm similar_text trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm similar_text trong php” posted by on 2022-09-02 00:36:35. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm khởi tạo và hàm hủy trong lập trình hướng đối tượng
Back to top button