Hàm settype trong php

Hàm settype() sẽ chỉ định kiểu dữ liệu cho biến được truyền vào. Hàm trả về TRUE nếu định kiểu thành công và FALSE nếu thất bại.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: settype( $var, $type);

Trong đó:

  • $var là biến muốn định kiểu.
  • $type là kiểu dữ liệu muộn gán cho biến $var.

Ví dụ

Sử dụng hàm settype():

Code

$var1	= "5";
$var2	= TRUE;

settype($var1, "integer");
echo $var1 . "<br />";

settype($var2, "integer");
echo $var2 . "<br />";

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm settype trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm settype trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm settype trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm settype trong php” posted by on 2022-10-10 07:51:57. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm is_integer trong php
Back to top button