Hàm serialize trong PHP, cách sử dụng hàm serialize

Hàm serialize() sẽ mã hóa giá trị biến truyền vào thành một chuỗi đặc biệt, hàm trả về kết quả là chuỗi được mã hóa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý: hàm serialize() có thể sử dụng với một mảng dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp: serialize( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần chuyển đổi.

Ví dụ

Code

$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"phpbbvietnam.com"
);
$varSerialize = serialize($var);
echo "<pre>";
	print_r($varSerialize);
echo "</pre>";

Kết quả

a:4:{i:0;s:3:"php";i:1;i:2408;i:2;s:3:"css";i:3;s:12:"phpbbvietnam.com";}

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm serialize trong PHP, cách sử dụng hàm serialize❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm serialize trong PHP, cách sử dụng hàm serialize” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm serialize trong PHP, cách sử dụng hàm serialize trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm serialize trong PHP, cách sử dụng hàm serialize” posted by on 2022-10-08 13:39:00. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm mysqli_num_fields trong php
Check Also
Close
Back to top button